avrupa Gündem

BİF ve Diyanet Belçika’dan Belçikalı Bakana ”Bugün ibadet özgürlüğümüz tehlikede” duyurusunda bulundu

Belçika İslam Federasyonu’nun türkçe basın açıklaması:


13 Haziran 2023 : Belçika İslam Temsil Kurumu
Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne’un İslam dinine ilişkin attığı adımlar ve
girişimler Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırıdır. Devleti temsil
eden bir kimsenin bu hükümlere aykırı hareket etmesi kabul edilemez. Her yurttaş yasa
önünde eşittir ve Bakan Van Quickenborne bu ilkeye saygı gösterilmesini sağlamak
zorundadır. Bu görev hepimize düşüyor. Özellikle de siyasi duruşlarında örnek olması
gereken Adalet Bakanı’na.
Ancak Bakan Van Quickenborne göreve geldiği ilk andan itibaren EMB’yi hedef almayı
tercih etti. Ne yazık ki kurumu hor görüyor ve önemsemiyor. Müslüman toplumun
yetkililerine karşı saygısızca davranmaya devam ediyor.
Bakan Van Quickenborne, Belçika’daki Müslüman toplumla önceden istişare etmeden
birtakım girişimlerde bulundu, temsil gücü ve meşruiyeti olmayan insanlarla yeni bir
kurum oluşturmaya karar verdi.
Bugüne kadar, Belçika’daki Müslüman otorite önceki tüm bakanlarla iş birliği
göstermiştir. Bakan Van Quickenborne’un bu uygunsuz davranışı, Belçika’da İslam’ın
kurumsallaşmasına yardımcı olan bu düzene zarar vermeyecektir.
Bakan Van Quickenborne’un açıklamaları bizleri hedef alıyor ve din işlerimize
müdahaleye kapı aralıyor. Bugün ibadet özgürlüğümüz tehlikede. Yalnızca EMB’nin
akıbeti değil; bu siyasi tutum devam ederse ileride din işleriyle ilgili diğer konular da
tehlikeye girebilir. Üstelik bu durum sadece Müslümanların din işlerini değil; aynı
zamanda diğer inançların yapılarını da etkileyebilir.
Devletin tarafsızlığı ve kuvvetler ayrılığı ilkesi Adalet Bakanı tarafından bu kadar
çiğnenirken sessiz kalamayız. 30 camimiz ve 40 yıllık uzmanlığımızla Belçika İslam
Federasyonu olarak bakandan müdahale politikasına son vermesini rica ediyoruz. İnsan
hakları savunucularını ve dini grup temsilcilerini buna karşı çıkmaya çağırıyoruz.
Yasaların öngördüğü her türlü yasal başvuruya ilişkin tüm haklarımızı saklı tutarız.

Diyanet Belçika Flemenkçe basın açıklaması:

Leave a Reply