avrupa

Avrupa’da sayılarla kadına şiddet.

FRA anketi, tüm AB Üye Devletlerinde 42.000 kadınla görüştü. Bunların arasında 1500 Hollandalı kadın vardı. Bu, 18 ila 74 yaş arasındaki nüfusun deneyimlerinin temsili bir resmini verir.

Hollanda için bazı çarpıcı sonuçlar:

-Kadınların %45’i hayatlarının bir noktasında fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalmışlardır.
-Neredeyse dörtte üçü (%73) cinsel tacize uğradı
-Her on kadından biri hayatının bir döneminde tecavüze uğruyor

Kadına yönelik şiddetin failleri çoğu durumda eş, eski eş veya aileden veya arkadaş çevresinden diğer tanıdıklardır.

Her beş kadından biri, bir partneri veya eski partneri tarafından fiziksel tacize uğruyor
Kadınların %11’i bir partner veya eski partner tarafından cinsel şiddete maruz kaldı
Kadınların %3’ü geçtiğimiz yıl şiddet korkusuyla kendi evinden kaçmak zorunda kaldı.
Çoğu durumda, fail bir erkektir.

Siber Şiddet


İnternet ve sosyal medyanın artan kullanımı, yeni şiddet ve tehdit biçimlerine yol açmıştır. Genç kadınlar artan siber şiddet riski altındadır.

Her üç genç kadından biri (18-29 yaş arası) bir tür siber taciz yaşadı

kaynak: Atria

https://atria.nl/nieuws-publicaties/geweld-tegen-vrouwen/geweld-tegen-vrouwen-feiten-en-cijfers/

Leave a Reply