avrupa Türkiye

Avrupa’da askerlik erteleme işlemleri

Askerlik çağı her erkeğin nüfus kütüğünde yazılı olan yaşına göredir ve 20 yaşına girdiği senenin Ocak ayının birinci gününde başlar. Bu çerçeve dahilinde vatandaşların askerlik işlemlerinin yürütülmesinde yaşları hesaplanırken gün/ay/yıl olarak doğum yılı esas alınır.

İlk erteleme başvurusu için randevu aldıktan sonra şahsen başvuru yapılması gerekmektedir

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunan veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışan yükümlüler durumlarını ispata yarayan belgeler ile bağlı bulundukları Dış Temsilciliklerine başvurmaları hâlinde, askerlikleri oturma veya çalışma izinlerinin sürelerine bağlı olarak değişkenlik gösteren sürelerle 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ertelenebilir.

İşçi / işveren/bir meslek ya da sanat mensubu statüsünde ilk erteleme başvuruları şahsen; müteakip (ikinci ve sonraki) erteleme başvuruları şahsen veya posta ile yapılabilmektedir.Öte yandan ise gemi adamı statüsündekilerin ilk ve sonraki erteleme başvurularının şahsen yapılması gereklidir.

Başvuruyu yapabilmek için gerekli şartlar:

Türk vatandaşı olmak,

Başvuru esnasında doğum yılı itibariyle 38 yaşında veya daha genç doğumlu olmak,

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunmak veya bir iş sözleşmesine bağlı olarak yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışmak,

Yabancı ülkelerde uluslararası kurum ve kuruluşlarda çalışan  (Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği vb.) çalışmalarını sürdürdükleri müddetçe yabancı ülkelerde oturmalarına veya çalışmalarına izin verilen yükümlülerin bu durumları devam ettiği sürece askerlikleri ertelenir.

Birden fazla tabiiyetli vatandaş statüsünde (Kanuni rüşt yaşından sonra yurt dışına giderek bulunduğu ülkenin vatandaşlığını kazananlar) yabancı ülkelerde bulunmak,

Aile Birleşimi Antlaşmaları” kapsamında yabancı bir ülkede kendilerine ikamet etme hakkı ve çalışma hakkı verilmesi taahhüt edilenler.

Yukarıdaki maddeler bu statüde askerlik erteleme başvurusu için temel şartları oluşturmaktadır.

Leave a Reply